Към авторите

УСЛОВИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНЕ
Списание "Икономика 21" публикува изследователски студии и статии, методологически и методически разработки.

1. Обем:
            Студии: минимум – 26 страници; максимум – 40 страници;
            Статии: минимум – 12 страници; максимум – 25 страници;
            Методологически и методически разработки до 40 страници.

2. Депозиране на материалите:
            - на хартиен носител и в електронен вид (по E-mail и/или на CD);

3. Технически характеристики и оформление:
            Шаблон: изтеглете оттук

4. Правила за цитиране:           
            В списание "Икономика 21" за библиографско цитиране на информационни източници се използва APA Style.
Неговите изисквания са поместени тук: https://www.uni-svishtov.bg/bg/research/papers/iziskvaniya-za-bibliografsko-tsitirane и тук: http://www.apastyle.org/.

            Всеки автор носи отговорност за отстояваните идеи, съдържанието и техническото оформление на своя текст.

5. Контакти:
            Главен редактор: Тел.: (++359) 0631-66-338
            Стилов редактор и ПР: Тел.: (++359) 0631-66-335
            E-mail: i.varbanov@uni-svishtov.bg
            Адрес: Списание "Икономика 21", Стопанска академия “Д. А. Ценов”, Ул. Е. Чакъров” № 2, Свищов, България

Декларация: изтеглете оттук